កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

English
 
Khmer
 
ចែករំលែក
ស្វែងរក

Stationery
»
»
»
» Art Materials
» Corrective Appliances
» Destop Stationary
» Filing Product & Accesories
» Office Equipment
» Paper Product
Technology
» LED PROJECTOR
» LED MONITOR
» PRINTER
» COMPUTER ACCESSORY
» NOTEBOOK COMPUTER
» HP Printers
» Epson Printer
» Canon Printers
» Scanner Canon
ផលិតផលទើបមកដល់
វិដីអូ
ទំនាក់ទំនងឆាប់រហ័ស
Stationery
 
Technology
  • HP Laserjet P2055DN
    - Print speed (B/W): Up to 35ppm - Print quality: 1200 x 1200dpi - Standard memory: 128MB - Processor Speed: 600MHz - Duty cycle: Up to 50,000pages - Media Size: A4; A5; A6; B5;   postcards; envelopes (C5, DL, B5) - Standard Paper Tray: 2 - Connectivity: Hi-Speed USB 2.0,   Gigabit Ethernet 10/100/1000   Optional: Wireless print 802.11g - Weight: 10.7Kg
       Detail      

  •  
       Detail      
Stationery Brand
»
» BIC
» Cello
» Alpha Gel Pen
» Alibaba Ganiza
» CHD Holder
» Konika Lija Vell
» Alpha Gel Pen
» Alibaba Ganiza
» CHD Holder
» Konika Lija Vell
»
»
» Maped
» Elephant
»
»
»
»
»
Technology Brand
» DELL Laptops
» SAMSUNG
» PROLINK
» HP & Compaq Laptops
» ACER
» Lenovo
» NEC
» SONY
» TOSHIBA
» HP Desktops
» ASUS
» Dell Desktops
» Lenovo Desktops
New Letter
អ៊ីម៉ែល:
ផ្ញើរ
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ:
120
ម្សិលមិញ:
90
សរុប:
175363
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, Cheang Hout Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution