កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

English
 
Khmer
 
ចែករំលែក
ស្វែងរក

Stationery
»
»
»
» Art Materials
» Corrective Appliances
» Destop Stationary
» Filing Product & Accesories
» Office Equipment
» Paper Product
Technology
» LED PROJECTOR
» LED MONITOR
» PRINTER
» COMPUTER ACCESSORY
» NOTEBOOK COMPUTER
» HP Printers
» Epson Printer
» Canon Printers
» Scanner Canon
ផលិតផលទើបមកដល់
វិដីអូ
ទំនាក់ទំនងឆាប់រហ័ស
Select brand: DELL Laptops - Remove
DELL Inspiron N4050 ( LD 130 )
 -Intel® CoreTM i5-2450M  (2.5GHz, 3MB cache) - Ram:  2GB DDR3 - HDD : 500GB SATA  - 14'' HD WLED - Optical Drive: DVD+/-RW  - Intel® HD Graphic - Bluetooth/ SD - 6 Cells Battery - DOS (Free Software Installation) - Weight : 2.22Kg
    Detail      
DELL Inspiron 14z (N411Z)
 -Intel® CoreTM i3-2350M  (2.3GHz, 3MB cache) - Ram:  4GB DDR3 - HDD : 500GB SATA  - 14'' HD WLED - Optical Drive: DVD+/-RW  - Intel® HD Graphic  - Bluetooth/ SD - 6 Cells Battery - DOS (Free Software Installation) - Weight : 2.22Kg
    Detail      
DELL Inspiron N4050
    Detail      
ផលិតផលដែលមើលរួច
Stationery Brand
»
» BIC
» Cello
» Alpha Gel Pen
» Alibaba Ganiza
» CHD Holder
» Konika Lija Vell
» Alpha Gel Pen
» Alibaba Ganiza
» CHD Holder
» Konika Lija Vell
»
»
» Maped
» Elephant
»
»
»
»
»
Technology Brand
» DELL Laptops
» SAMSUNG
» PROLINK
» HP & Compaq Laptops
» ACER
» Lenovo
» NEC
» SONY
» TOSHIBA
» HP Desktops
» ASUS
» Dell Desktops
» Lenovo Desktops
New Letter
អ៊ីម៉ែល:
ផ្ញើរ
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ:
220
ម្សិលមិញ:
357
សរុប:
191757
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, Cheang Hout Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution